Thông tin địa chỉ
Luat Tre em (1)

Luật trẻ em

 •   01/02/2023 23:52:58
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.2. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em.
Luật cư trú 2020

Luật cư trú 2020

 •   19/10/2021 22:33:46
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.
Luật cán bộ, công chức, viên chức

Luật cán bộ, công chức, viên chức

 •   01/10/2021 10:00:00
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0
Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
Luật Khiếu nại

Luật Khiếu nại

 •   01/10/2021 09:45:00
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
Luật Phòng chống tham nhũng

Luật Phòng chống tham nhũng

 •   01/10/2021 01:07:00
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
tải xuống (1)

Luật giáo dục 2019

 •   01/10/2021 00:49:00
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây