Thông tin địa chỉ

KH hoạt động Ban ĐDCMHS năm học 2021-2022

Thứ sáu - 01/10/2021 10:13
- Động viên cha mẹ học sinh tạo mọi điều kiện cho con em về phương tiện, thời gian học tập và tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Cha mẹ luôn luôn phải mẫu mực để con cái noi theo.
KH hoạt động Ban ĐDCMHS năm học 2021-2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2021 – 2022

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2020 - 2021
I. NHỮNG KẾT QUẢ  ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2020 – 2021
1. Về công tác tổ chức:
- Được sự thống nhất của Đại hội đã bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2020 -2021 với 14 thành viên:
- Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức họp đúng định kỳ để đánh giá công tác hoạt động của Ban đại diện, đồng thời nghe nhà trường báo cáo những định hướng về nhiệm vụ giáo dục, đề xuất những vấn đề liên quan đến cha mẹ học sinh để làm việc với nhà trường.
- Ban đại diện đã bàn bạc thống nhất với nhà trường tổ chức họp cha mẹ học sinh theo từng  lớp vào đầu năm học cuối học kỳ I và cuối năm để nghe nhà trường báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho phụ huynh .
2. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:
          - Động viên cha mẹ học sinh tạo mọi điều kiện cho con em về phương tiện, thời gian học tập và tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Cha mẹ luôn luôn phải mẫu mực để con cái noi theo.
          - Thông qua sổ liên lạc điện tử mà nhà trường thông tin cho gia đình hàng ngày để cha mẹ học sinh kịp thời gặp gỡ trao đổi với giáo viên với lãnh đạo nhà trường, nhờ vậy mà nhiều em đã có sự tiến bộ rõ, bàn biện pháp giáo dục những học sinh cá biệt, những học sinh chậm chuyển biến về mặt rèn luyện. Nhờ vậy đã kịp thời uốn nắn những  học sinh có biểu hiện sa sút về mặt đạo đức sớm đi vào khuôn khổ, nề nếp  của nhà trường.
          - Ban đại diện luôn có mặt kịp thời để động viên phong trào học tập, phong trào hoạt động ngoài giờ và các hoạt động giáo dục khác như  tham gia các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường Kịp thời hỗ trợ kinh phí để động viên khen thưởng cho những học sinh có thành tích trong học tập rèn luyện vào dịp cuối năm, nên đã tạo được động lực cho con em học tập, cha mẹ học sinh đã thống nhất để nhà trường thu các khoản tiền xã hội hóa để nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng trường học thân thiện và chi các hoạt động giáo dục, nhờ vậy mà các phong trào  hoạt động của nhà trường đều  có những chuyển biến vượt bậc.
 - Ban đại diện cùng với nhà trường vận động con em tham gia đóng góp các khoản thu theo quy định.
- Kinh phí hoạt động có hạn tuy nhiên Ban đại diện CMHS đã làm được một số công việc hết sức thiết thực, hỗ trợ  đắc lực cho nhà trường, là chỗ dựa đáng tin cậy để nhà trường yên tâm thực hiện các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, cảnh quan môi  trường giáo dục từng bước được khởi sắc..
I. PHẦN THU: Tổng
- Tổng thu trong năm học thu được: 48.900.000đ
- Tồn năm học cũ: 0đ
48.900.000đ
II. PHẦN CHI:  
1. Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý:
+ Chi khen thưởng vở năm học 2020 – 2021: 20.574.000đ
 
20.574.000đ
2. Ban đại diện Phụ huynh của trường quản lý:
+ Hỗ trợ quà trung thu cho học sinh toàn trường:             3.800.000đ
+ Chi Hỗ trợ tiền xe, cơm, nước thi an toàn giao thông:    2.380.000đ
+ khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc:                 2.400.000đ
+ Tiền nước họp phụ huynh, học sinh tập hát, múa:            800.000đ
+ Khen thưởng học sinh có thành tích thi nhà sử học nhỏ tuổi: 610.000đ
+ Khen thưởng học sinh cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh: 3.350.000đ
+ Chi Hỗ trợ tiền cơm, nước thi học sinh giỏi cấp huyện:  3.500.000đ
+ Chi Thuê xe chở học sinh đi nhận quà:                           3.500.000đ
+ Chi Thuê xe chở học sinh đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: 4.700.000đ
+ Chi Hỗ trợ đội múa võ đầu năm khai giảng NH 2020-2021: 1.000.000đ
+ Chi Hỗ trợ thi đua, tập huấn chỉ huy, Đại hội liên đội:   2.286.000đ
 
28.326.000đ
Cộng 48.900.000đ   
II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ
- Một số cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập,  không theo dõi sự học tập của con em mà khoán trắng cho nhà trường.
- Một số cha mẹ chưa tham gia đầy đủ các buổi họp lớp do trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, nên thiếu thông tin về con em mình.
PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM HỌC 2021-2022
 
          Thực hiện Điều lệ hội cha mẹ học sinh do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Căn cứ qui chế hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên;
          Căn cứ biên bản họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp năm học 2020-2021 của Trường THCS Ngô Sỹ Liên. Ban đại diện cha mẹ học sinh  xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học 2021 - 2022 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG :
         1. Củng cố ban  đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường, bầu thường trực ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường để đưa hoạt động của hội cha mẹ học sinh đi vào nề nếp theo qui định của điều lệ.
          2. Tuyên truyền để các thành viên trong hội tích cực tham gia công tác của hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu năm học 2021-2022.
         3. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh  quan tâm hơn đến việc chăm sóc con cái, tham gia hội họp đầy đủ; phối hợp chặt chẽ hơn với nhà trường và GVCN trong việc chăm lo giáo dục các em.
         4. Tiếp tục hỗ trợ để nhà trường làm tốt việc xây dựng, bảo vệ cảnh quan, môi trường sư phạm  trong nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em.
          5. Thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, 20/11…
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
          1. Tổ chức tốt Hội nghị cha mẹ học sinh  đầu năm, bầu các thành viên Thường trực Ban đại diện  cha mẹ học sinh  của trường đủ mạnh để hoạt động; xây dựng kế hoạch hoạt động sát hợp với  yêu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh  và tạo điều kiện để trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa Thường trực Ban đại diện với lãnh đạo trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh  các lớp. Tổ chức họp toàn thể thành viên của Ban đại diện các lớp 3 lần/ năm học.
2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh. Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.
3. Phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;
4. Kịp thời phản ảnh với trường các nguyện vọng, ý kiến của cha mẹ học sinh về các hoạt động của trường và cùng với nhà trường giải thích, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cha mẹ học sinh. Tích cực hỗ trợ trường trong việc phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ học sinh khuyết tật. 
5. Vận động cha mẹ học sinh  nộp đầy đủ quỹ hội, phối hợp với nhà trường thành lập quĩ khuyến học để giúp đỡ những học sinh có gia cảnh đặc biệt nhằm tạo điều kiện để các em học tập có kết quả, không bỏ học.
          6. Thực hiện chi tiêu quỹ hội theo đúng qui định của Điều lệ hội và được sự thống nhất trong hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp họp đầu năm học.
          Trên cơ sở kế hoạch này, Ban đại diện sẽ cụ thể thành chương trình phối hợp hằng tháng để cùng nhà trường và các Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đã đề ra.  
                                                                    
   BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG            TM. BAN ĐẠI DIỆN CMHS
                                                                                 TRƯỞNG BAN
 

Tác giả: THCSNSL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây